25 794 00 04, 882 640 649

LEK. MICHAŁ JAŚKIEWICZ – UROLOG

Pracownik Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

 • Stulejka
 • Kamica moczowa
 • Kamica nerkowa
 • Nietrzymanie moczu
 • Zapalenie nerek
 • Krwiomocz
 • Przerost prostaty
 • Nowotwory układu moczowego
 • Wodonercze
 • Impotencja
 • Wodniak jądra
 • Kolka nerkowa
 • Zapalenie pęcherza